Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe Enlightened Heart om gaat met jouw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Enlightened Heart

Linn Knoops

Meester van busselstraat 62

5731 ND Mierlo

06-19064885

info@enlightenedheart.nl

 

Enlightened Heart verwerkt persoonsgegevens die jezelf verstrekt aan ons door middel van het sturen van een email, telefonisch contact en/of tijdens een behandeling of coaching sessie.

Enlightened Heart verzameld alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling of de coaching sessie.

 

welke gegevens worden er verzameld?

- Je voor- en achternaam

- Je geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bovenstaande gegevens worden verwerkt zodat we je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van een afspraak en voor het maken van een factuur.

 

- Informatie over je gezondheid.

- Een korte samenvatting van de behandeling en/of coaching sessie.

 

De informatie over je gezondheid en de samenvattingen worden verzameld zodat Enlightened Heart haar dienstverlening goed uit kan voeren.

 

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaart?

Enlightened Heart bewaart je persoonsgegevens voor het uitvoeren van het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Dit gebeurt niet langer dan noodzakelijk is.

Factuurgegevens worden 7 jaar bewaart volgens de wettelijke verplichting.

Overige persoonsgegevens worden 5 jaar bewaart met als doel dat Enlightened Heart verzamelde informatie kan raadplegen wanneer jij contact met ons opneemt voor een behandeling en/of coaching sessie.

Het bewaartermijn van de overige persoonsgegevens kan worden verkort als de klantrelatie vanuit een of beide partijen definitief wordt beëindigd.

 

Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?

Enlightened Heart verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hierbij gaat het om je persoonsgegevens die we gebruiken op de uitgeschreven facturen, en die we nodig hebben voor de boekhouding. Informatie over je gezondheid en informatie over de behandeling en/ of coaching sessie deelt Enlightened Heart nooit met derden.

 

Gegevens inzien.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Je hebt het recht om een kopie te ontvangen van je persoonsgegevens die Enlightened Heart verwerkt. Daarnaast heb je het recht om verleende toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Met uitzondering van de factuurgegevens aangezien deze wettelijk 7 jaar bewaard moeten worden.

Wil je jou persoonsgegevens in zien, corrigeren, laten verwijderen, je toestemming intrekken of bezwaar maken stuur dan een email met jou aanvraag naar info@enlightenedheart.nl we reageren zo spoedig mogelijk, ziezo binnen drie weken op jouw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan nemen we eerst telefonisch contact met je op, dit ter bescherming van jou privacy.

 

Enlightened Heart wil je er op attent maken dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

hoe worden jouw gegevens beschermd?

Enlightened Heart gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om, en heeft de nodige maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang.

De persoonsgegevens die Enlightened Heart opschrijft tijdens de behandeling en/ of de coaching sessie, de ondertekende privacyverklaring en overeenkomst worden bewaard in een afgesloten archiefkast. De boekhouding, en administratie van persoonsgegevens worden bewaard in een  map op een vergrendelde computer en de email is beveiligd met extra beveiliging en een wachtwoord waar alleen Enlightened Heart toegang tot heeft.

 

privacy op deze website.

Google analytics maakt gebruik van anonieme ip-adressen en deze website bevat een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en DNSSEC.