Algemene voorwaarden trainingen

Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en de Holy Trinity avond van praktijk Enlightened Heart.

 

Totstandkoming.

Een overeenkomst tussen Enlightened Heart en jou (de cursist) komt tot stand door het invullen van een digitaal inschrijfformulier, of door een telefonische aanmelding.

Enlightened Heart stuurt altijd een bevestigingsmail na een digitale of telefonische aanmelding.

 

Uitsluiting deelname training.

Het is voor de cursist verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Enlightened Heart heeft te allen tijde het recht om een cursist niet toe te laten tot een training op basis van gezondheidsklachten of wanneer we inschatten dat de training niet past bij de deelnemer.

 

Mensen met een psychische verleden of heden die psychose gevoelig zijn. (schizofrenie, psychoses) mensen met epilepsie of een pacemaker kunnen niet deelnemen aan een training/ Holy Trinity avond. De energie waarmee Enlightened Heart werkt is elektromagnetisch geladen dit kan een nadelig effect hebben op de pacemaker of mogelijk een epileptische aanval of een psychose triggeren.

 

Enlightened Heart behoudt daarnaast het recht een cursist uit te sluiten van deelname als hij/zij de voorwaarde niet nakomt.

 

Annuleren.

De cursist kan de training annuleren door een mail te sturen naar info@enlightenedheart.nl

Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Enlightened Heart.

 

De annuleringskosten:

Wanneer je meer als 4 weken voor het begin van de training annuleert betaal je

100 euro annuleringskosten voor de Mahatma avatar van synthese practioner.

50 euro annuleringskosten voor de Angel light facilitator.

10 euro annuleringskosten voor de Holy Trinity avond.

20 euro annuleringskosten voor de terugkomdag.

In veel gevalle wordt dit verrekend met de aanbetaling die bij aanmelding is voldaan.

Het bedrag van de aanbetaling is dan ook niet restitueerbaar.

 

2 tot 4 weken voor het begin van de training 50% van de volledige trainingskosten.

Minder dan 2 weken voor het begin van de training de volledige trainingskosten.

Bij het niet deelnemen na aanvang of beëindigen van de training heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling van de trainingskosten.

Bij verhindering mag een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen.

De cursist dient vooraf de vervanger aan te melden via mail en de voorwaarde is dat Enlightened Heart hiermee akkoord gaat. Vervanging na aanvang van de training is niet toegestaan.

 

Annuleren door Enlightened Heart.

Enlightened Heart behoud het recht om te alle tijden de training zonder opgave van reden te annuleren de cursist krijgt dan het reeds betaalde training geld terug. Enlightened Heart behoud het recht om de training te verzetten naar een andere datum bij te weinig deelnemers hiervan krijgt de cursist minimaal 7 dagen voor aanvang van de training bericht via email.

 

Betaling.

Bij aanmelding betaald de cursist direct 100 euro aanbetaling.

Een factuur van het resterende bedrag wordt 6 weken voor aanvang van de training verstuurd.

Bij aanmelding korter dan 6 weken ontvangt de cursist de factuur direct.

 

Betaling van het verschuldigde trainingsgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij aanmelding korter dan 2 weken voor aanvang van de training moet het verschuldigde trainingsgeld 7 dagen na de factuurdatum plaatsvinden en minimaal voor aanvang van de training. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde trainingsgeld ontvangt de cursist een betalingsherinnering. bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Enlightened Heart overgaan tot juridische stappen. De kosten daarvan komen voor rekening van de cursist. 

 

Wanneer bij aanvang van de training niet de gehele trainingskosten zijn voldaan is het niet mogelijk om deel te nemen aan de training. De betalingsverplichting van het gehele trainingsgeld blijft voor rekening van de cursist.